Smakelijk eten zonder zout

Smakelijk eten zonder zout

PRIVACYVERKLARING

Smakelijk Eten Zonder Zout (SEZZ) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres: Hoofdstraat 24, 9491 AG Zeijen.
Tel.nr.: 0592 291581.
E-mailadres:

Onze Functionaris Gegevensbescherming is Rolf Tjassens. Hij is te bereiken via .

Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voorletter(s) en achternaam.
  • Adresgegevens.
  • Telefoonnummer voor zover die aan ons is opgegeven.
  • E-mailadres.
  • Een summiere indicatie van de bestelde goederen en het jaar waarin dat plaatsvond.

SEZZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens.

Ons website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

SEZZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Verzenden van onze mailings.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij u af te kunnen laten leveren.

SEZZ neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Wij bedoelen hier besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SEZZ) tussen zit.

SEZZ bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, dan wel tot op het moment dat ze op uw verzoek zijn verwijderd.

SEZZ verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Onze website en e-mail wordt gehost bij Neostrada.
Meer privacy informatie is te lezen op www.neostrada.nl/privacy-verklaring.html

SEZZ gebruikt geen tracking cookies of vergelijkbare technieken. Meer over de cookies die we wel gebruiken is hier te lezen: smakelijketenzonderzout.nl/cookies

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SEZZ.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

SEZZ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

SEZZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via .

Mensen die minder zout willen óf moeten eten
29-06-2020