Smakelijk eten zonder zout

Smakelijk eten zonder zout

BLIJF ZUINIG MET ZOUT

Blijf zuinig met zout!Deze week verscheen een nieuw Europees onderzoek waaruit zou blijken dat juist een lage inname van zout het risico op sterfte door hart- en vaatziekten verhoogt. Verwarrend, maar het Voedingscentrum is helder: eet niet te veel zout!Voor het onderzoek, dat werd uitgevoerd aan de Universiteit van Leuven, werden 3700 Europeanen gevolgd die waren ingedeeld aan de hand van hun vermeende zoutconsumptie. Gemiddeld werden de proefpersonen 8 jaar gevolgd. Uit de resultaten bleek dat de deelnemers die het laagst scoorden op zoutinname vaker stierven als gevolg van een hartziekte.

Geen aanpassing richtlijn
Het vooraanstaande Amerikaanse onderzoeksinstituut Harvard School of Public Health reageerde vervolgens op dit onderzoek. Zij zagen verschillende onzorgvuldigheden in het onderzoek. Harvard blijft bij het standpunt dat zout matigen het risico op hart- en vaatziekten kan verlagen.

Ook het Voedingscentrum is duidelijk: de huidige wetenschap wijst er op dat minder zout eten leidt tot een lagere bloeddruk en daarmee het risico op hart- en vaatziekten verkleint. Meer lezen over je gezondheid en zout? Lees onze aanbeveling in de Schijf van Vijf.

Bron: Voedingscentrum


Blijf zuinig met zout
Natriumbeperkt dieet: Blijf zuinig met zout
Mensen die minder zout willen óf moeten eten
2011-08-06 20:41:49